NAGYKŐRÖSI
REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ és
RENDELŐINTÉZET
CITY HOSPITAL

Általános közzétételi lista

1.     Szervezeti, személyzeti adatok
1.1.  Kapcsolatok, szervezet, vezetők
            » Elérhetőségi adatok
            » Szervezeti struktúra (organigram)
            » Vezetők
1.2.  A felügyelt költségvetési szervek
            » Nincs felügyelt költségvetési szerv.
1.3.  Gazdálkozó szervezetek
            » Nincs gazdálkodó szervezet.
1.4.  Közalapítványok
            » Minőségi Betegellátás Alapítvány
            » Nagykőrös Egészségügyéért Alapítvány
1.5.  Lapok
            » Nincs.
1.6.  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
            » Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
1.7.  Költségvetési szervek
            » Nincs felügyelt költségvetési szerv.
2.     Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
           » Alaptevékenység, feladatkör, hatáskör
                       » Törvények, rendeletek
                                   » 154/1997. törvény
                                   » 43/1999. Kormány Rendelet
                                   » 83/1997. törvény
                                   » 43/2003 ESZCSM Rendelet
                       » SZMSZ
                       » Adatvédelmi szabályzat
                       » Térítési szabályzat
                       » Közzétételi szabályzat
           » Közszolgáltatások
                        » Járóbeteg
                        » Fekvőbeteg
            » Hirdetmény
                        » Tüdőgondozó vezető főorvos
                        » Rehabilitációs szakorvos
3.     Gazdálkodási adatok
            » Aktuális negyedéves személyi juttatás és létszám adat
3.1.  A működés törvényessége, ellenőrzések
            » Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
            » Teljesítmény mutatók
            » Működési statisztika
                        » 2015  
                               » I. negyedéves beruházási statisztika
                               » II. negyedéves beruházási statisztika  
                               » III. negyedéves beruházási statisztika  
                               » IV. negyedéves beruházási statisztika  
                               » Éves beruházási statisztika  
                               » Környezetvédelem
                        » 2016
                               » I. negyedéves beruházási statisztika
                               » II. negyedéves beruházási statisztika
                               » III. negyedéves beruházási statisztika  
                               » IV. negyedéves beruházási statisztika
                               » Éves beruházási statisztika  
                               » Környezetvédelem
                        » 2017
                               » I. negyedéves beruházási statisztika 
3.2.  Költségvetések, beszámolók
            » Éves költségvetések és számviteli beszámolók
                        » 2009 számszaki - szöveges
                        » 2010 számszaki - szöveges
                        » 2011 számszaki - szöveges
                        » 2012
                               » Önkormányzati - szöveges
                               » Államkincstári - szöveges
                        » 2013 számszaki - szöveges
                        » 2014 számszaki - szöveges
                        » 2015 számszaki - szöveges
                        » 2016 számszaki - szöveges
3.3.  Működés
            » Szerződések
            » Közbeszerezés
                        » 2011. évi statisztikai összegzés
                        » 2012. évi statisztikai összegzés
                        » 2012. évi Közbeszerzési terv
                        » 2013. évi statisztikai összegzés
                        » 2013. évi Közbeszerzési terv
                        » 2014. évi Szabályzat
                        » 2014. évi Statisztikai összegzés
                        » 2014. évi Közbeszerzési terv
                        » 2015. évi Statisztikai összegzes
                        » 2015. évi Közbeszerzési terv
                        » 2016. évi Statisztikai összegzes
                        » 2016. évi Közbeszerzési terv
                        » 2017. évi Közbeszerzési terv
            » Közbeszerezési dokumentumok
                        » NK-01 - fűtési rendszer felújítása_Közbeszerzési Dokumentum.zip
                        » NK-02 gyógyszer beszerzés - Közbeszerzési Dokumentum.zip
                        » NK-02 gyógyszer - Közbeszerzési Dokumentum (KD) - Microsoft Word.zip
                        » A KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 projekt keretében „Napelemes rendszer kiépítése”
                              » Napelemes rendszer dokumentumok.rar
                              » Napelemes rendszer bontási jegyzőkönyv
                              » Napelemes rendszer jelenléti ív
            » Kbt. 115.§(7) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
                        » NK-01 - fűtési rendszer felújítása_Közbeszerzési Dokumentum.zip
                        » NK 01 - fűtési rendszer felújítása - Ajánlattételi Felhívás.pdf
                        » NK-01 - fűtési rendszer felújítás - Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők.pdf
                        » NK-01 - fűtési rendszer felújítás - bontási jegyzőkönyv.pdf

Oldal nyomtatása!