NAGYKŐRÖSI
REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ és
RENDELŐINTÉZET
CITY HOSPITAL

Általános közzétételi lista

1.     Szervezeti, személyzeti adatok
1.1.  Kapcsolatok, szervezet, vezetők
            » Elérhetőségi adatok
            » Szervezeti struktúra (organigram)
            » Vezetők
            »A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve,
              elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikuslevélcíme) és az ügyfélfogadási rend: Nem releváns
1.2.  A felügyelt költségvetési szervek
            » Nincs felügyelt költségvetési szerv.
1.3.  Gazdálkozó szervezetek
            » Nincs gazdálkodó szervezet.
1.4.  Közalapítványok
        A kórháznak nincs saját alapítványa, csak támogató.
            » Minőségi Betegellátás Alapítvány
            » Nagykőrös Egészségügyéért Alapítvány
1.5.  Lapok
            » Nincs.
1.6.  Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
            » Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
1.7.  Költségvetési szervek
            » Nincs felügyelt költségvetési szerv.
2.     Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
           » Alaptevékenység, feladatkör, hatáskör
                       » Törvények, rendeletek
                                   » 154/1997. törvény
                                   » 43/1999. Kormány Rendelet
                                   » 83/1997. törvény
                                   » 43/2003 ESZCSM Rendelet
                       » SZMSZ
                       » Adatvédelmi szabályzat
                       » Tájékoztató személyes adatok EESZT-ben megvalósuló kezeléséről
                       » Térítési szabályzat
                       » Közzétételi szabályzat
                       » Házirend
           » Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
                       » Nincsenek hatósági ügyek.
           » Közszolgáltatások
               Egészségügyi szolgáltatás (Térítési szabályzat). Ellátási területére kiterjedően a járó- és fekvőbetegek
               diagnosztikus és terápiás szakorvosi ellátása, rehabilitációja és követéses gondozása.
                        » Járóbeteg
                        » Fekvőbeteg - Kórházi osztályok
           » A szerv nyilvántartásai
                       » Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
           » Nyilvános kiadványok
                       » Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
           » Döntéshozatal ülések
                       » Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
           » A szerv döntései, koncepciók, tevezetek, javaslatok
                       » Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
            » Pályázatok
                        » Tüdőgondozó vezető főorvos
                        » Rehabilitációs Osztályvezető főorvos
           » Hirdetmények
                       » Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
           » Közérdekű adatok igénylése
                       » Közzétételi szabályzat
                       » Elérhetőségi adatok
           » Közzétételi listák
                       » Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
3.     Gazdálkodási adatok
3.1.  A működés törvényessége, ellenőrzések
            » Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
                    » NEAK ellenőrzés 2016
                    » NEAK ellenőrzés 2017
                    » OTH ellenőrzés 2016
                    » OTH ellenőrzés 2017
            » Vizsgálatok, ellenőrzések listája
                    » Külső ellenőrzések nyilvántartása 2017
                    » Külső ellenőrzések nyilvántartása 2018
            » Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
                    » Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
            » A működés eredményessége, teljesítmény
                    » Teljesítmény mutatók
            » Működési statisztika
                        » 2015  
                               » I. negyedéves beruházási statisztika
                               » II. negyedéves beruházási statisztika  
                               » III. negyedéves beruházási statisztika  
                               » IV. negyedéves beruházási statisztika  
                               » Éves beruházási statisztika  
                               » Környezetvédelem
                        » 2016
                               » I. negyedéves beruházási statisztika
                               » II. negyedéves beruházási statisztika
                               » III. negyedéves beruházási statisztika  
                               » IV. negyedéves beruházási statisztika
                               » Éves beruházási statisztika  
                               » Környezetvédelem
                        » 2017
                               » I. negyedéves beruházási statisztika 
                               » II. negyedéves beruházási statisztika 
                               » III. negyedéves beruházási statisztika
                               » IV. negyedéves beruházási statisztika
                               » Éves beruházási statisztika  
                               » Környezetvédelem 
                        » 2018
                               » I. negyedéves beruházási statisztika

3.2.  Költségvetések, beszámolók
            » Számviteli beszámolók - A költségvetés végrehajtása
                        » 2009 számszaki - szöveges
                        » 2010 számszaki - szöveges
                        » 2011 számszaki - szöveges
                        » 2012
                               » Önkormányzati - szöveges
                               » Államkincstári - szöveges
                        » 2013 számszaki - szöveges
                        » 2014 számszaki - szöveges
                        » 2015 számszaki - szöveges
                        » 2016 számszaki - szöveges
                        » 2017 számszaki - szöveges
            » Éves költségvetés
                        » 2013
                               » 2013 Kincstári tervezés-1.kör
                               » 2013 Kincstári tervezés-2.kör                           
                        » 2014
                        » 2015
                        » 2016
                        » 2017
                        » 2018

3.3.  Működés
            » Foglalkoztatottak
                    » Aktuális negyedéves személyi juttatás és létszám adat
            » Szerződések
            » Közbeszerezés
                        » 2011. évi statisztikai összegzés
                        » 2012. évi statisztikai összegzés
                        » 2012. évi Közbeszerzési terv
                        » 2013. évi statisztikai összegzés
                        » 2013. évi Közbeszerzési terv
                        » 2014. évi Statisztikai összegzés
                        » 2014. évi Közbeszerzési terv
                        » 2015. évi Statisztikai összegzes
                        » 2015. évi Közbeszerzési terv
                        » 2016. évi Statisztikai összegzes
                        » 2016. évi Közbeszerzési terv
                        » 2017. évi Közbeszerzési terv
                        » 2018. évi Közbeszerzési terv
                        » MET Magyarország Zrt szerzodés
                        » MVM szerzodés
                        » Allianz Hungária Bizt.Zrt.VF
                        » Allianz Hungária Bizt.Zrt.vezeto tisztségviselok
                        » Generali Biztosító Zrt.gépjármu szerzodés
                        » Közbeszerezési dokumentumok
                                » NK-01 - fűtési rendszer felújítása_Közbeszerzési Dokumentum.zip
                                » NK-02 gyógyszer beszerzés - Közbeszerzési Dokumentum.zip
                                » NK-02 gyógyszer - Közbeszerzési Dokumentum (KD) - Microsoft Word.zip
                                » 2017.10.05 - NK-02 gyógyszer beszerzés - Közbeszerzési Dokumentum.zip
                                » 2017.10.20 - NK-02 gyógyszer - KD_GYÓGYSZERTÁBLA_1. SZ. MÓDOSÍTOTT.zip
                                » NK-02 gyógyszer - Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_18.03.02.pdf
                                        » hirdetmény.pdf
                                        » HUNGAROPHARMA.zip
                                        » EGIS.zip
                        » A KEHOP-5.2.11-16-2017-00107 projekt keretében „Napelemes rendszer kiépítése”
                              » Napelemes rendszer dokumentumok.rar
                              » Napelemes rendszer bontási jegyzőkönyv
                              » Napelemes rendszer jelenléti ív
                              » KEHOP_Nagykőrösi_vállszerz_I.rész_2017.10.03.pdf
                              » KEHOP_Nagykőrösi_vállszerz_II.rész_2017.10.03.pdf
                              » Kivitelezési szerződés_I.pdf
                              » Kivitelezési szerződés_II.pdf
                              » KEHOP fotovoltaikus rendszer.pdf
                        » Kbt. 115.§(7) bekezdés szerinti adatszolgáltatás
                                » NK-01 - fűtési rendszer felújítása_Közbeszerzési Dokumentum.zip
                                » NK 01 - fűtési rendszer felújítása - Ajánlattételi Felhívás.pdf
                                » NK-01 - fűtési rendszer felújítás - Ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők.pdf
                                » NK-01 - fűtési rendszer felújítás - bontási jegyzőkönyv.pdf
                                » NK-01 - Fűtési rendszer felújítás - Vállalkozási szerződés.pdf
            » Támogatások
                       » Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
            » Európai Unió által támogatott fejlesztések
                              » KEHOP-5.2.11-16-2017-00107_ossz
                              » KEHOP-5.2.11-16-2017-00107_c
                              » KEHOP-5.2.11-16-2017-00107
            » Koncessziók
                       » Közérdekű adat nem áll rendelkezésre.
            » Egyéb kifizetések
                        » Közalkalmazotti kirándulás (45 fő) 287.000Ft támogatás

Utolsó módosítás dátuma: 2019.01.28.