NAGYKŐRÖSI
REHABILITÁCIÓS SZAKKÓRHÁZ és
RENDELŐINTÉZET
CITY HOSPITAL

Minőségpolitikai Nyilatkozat

Mottó: "….emberi törvény kibírni mindent és
Menni tovább akkor is, ha nem élnek már benned
Remények és csodák" (Hemingway)
Minőségpolitikai célunk a Kórház-Rendelőintézet muködésének, a betegellátás színvonalának, hatékonyságának folyamatos, mérhető javítása, szolgáltatásaink állandó magas színvonalon történő biztosítása.
Céljaink elérése érdekében:

1. Intézményünkben kialakítjuk, bevezetjük, fenntartjuk és továbbfejlesztjük az ISO 9001: 2000 szerinti minoségirányítási rendszert.

2. Az Intézmény menedzsmentjének elkötelezettségén keresztül valamennyi munkatársunkkal megismertetjük, elfogadtatjuk minőségpolitikánkat.

3. Valamennyi tevékenységünket a betegek emberi méltóságának és jogainak tiszteletben tartásával, a betegek testi és lelki szükségleteinek biztosítását elotérbe helyezve végezzük.

4. Humánus betegellátás érdekében munkánkat a szakma szabályai és az érvényben lévő jogszabályok alapján végezzük.

5. Intézményünk valamennyi munkatársa felelős saját munkája minőségéért és a határidők pontos betartásáért.

6. Beszállítóink folyamatos nyilvántartásával és rendszeres értékelésével biztosítjuk, hogy szakmai tevékenységünkhöz megfelelő minoségű anyagok és eszközök álljanak rendelkezésünkre.

7. Olyan szervezeti kultúra és munkahelyi légkör kialakítására törekszünk, melyben minden munkatárs belso igénye a magas minoségű munkavégzés és annak folyamatos fenntartása.

8. A jól képzett munkatársak folyamatos képzésével, valamint új gyógyító eljárások alkalmazásával elősegítjük a szakmai színvonal fenntartását és emelését.

9. A dolgozók aktívan részt vesznek a gyógyító és üzemeltetési folyamatok értékelésében és továbbfejlesztésében.

10. Legfontosabb célkitűzéseink, hogy a betegek elégedettek legyenek szolgáltatásainkkal.

11. Ennek érdekében folyamatosan betegelégedettségi vizsgálatokat végzünk és továbbfejlesztjük a rendszert. Alapveto fontosságú számunkra betegeink és hozzátartozóinak elégedettsége és ezen keresztül az Intézményünket felkereső betegkör bővítése.
Oldal nyomtatása!